مختصر تاریخ مدینه منوره

شرح

این کتاب مختصری از تاریخ شهر مدینه منوره می باشد که بوسیله "مرکز تحقیقات مدینه منوره" به صورت فیلم تهیه شده است و ما ترجمه فارسی آنرا خدمت شما عزیزان تقدیم می کنیم

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است