موسوعه آسان در بیان گروهها و فرقه ها

شرح

كتاب «الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب المعاصرة» که بعد از ترجمه به فارسی نام موسوعه آسان در بيان گروهها و فرقه ها،به آن گذاشته شده است با وجود خردي حجم و مختصر بودن، کتاب جالب و خواندنی است که خواننده را با فرقه ها و گروه ها و مذاهب و ادیان مختلف آشنا می سازد

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است