نگرشی بر منزلت صحابه رضی الله عنهم از دیدگاه مفسران شیعه

نویسنده : موسی عزیزی

شرح

كتاب نگرشي بر منزلت صحابه رضي الله عنهم از ديدگاه مفسران شيعه نوشته برادر ارجمند جناب آقاي موسي عزيزي كه در دست شماست در مورد منزلت صحابه رضي الله عنهم اجمعين نوشته شده كه بسيار ارزنده و سودمند است چون آنها با سيرت و زندگي خويش تاريخ را مزين ساختند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه