نیایش های کودکانه

شرح

این کتاب شامل مجموعه‌ای از دعاها و نیایش‌های کودکانه با زبان عامیانه است که نویسنده سعی کرده‌ است ارتباط آیات را با دعاهای کودکانه برقرار کند. این کتاب فهم آیات را برای بچه‌ها آسان‌تر می‌سازد و خواننده با خواندن آیات که خطاب به بندگان و ابراز ارتباط با خداست، ارتباط دوطرفه را لمس می‌کند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: