همراه با حوریان بهشتی

شرح

از روشنترين دلايل براي اثبات ممكن بودن رؤيت خداوند مي¬باشد و چگونه ممكن است كه خداوند خود را به كوهي كه جماد است و هيچ پاداش و جزايي براي او نوشته نشده است نشان دهد و خود را به پيامبران و اوليائش در سر زمين كراماتش نشان ندهد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه