واجباتى كه بر هر مسلمان مرد و زن دانستن آن ضرورى است

شرح

مجموعه اعتقادات صحیح اسلامی را به اختصار بیان می‌کند. نگارنده اثر با اشاره به جریان‌های انحرافی و الحادی در عصر حاضر و تلاش برای فریب جوانان مسلمان، هدف از تألیف این اثر را در اختیار داشتن منبعی موجز و صحیح از اعتقادات ناب دینی می‌داند، تا در پرتو تعالیم حیات‌بخش اسلام، نسل نوپای جامعه از شرّ کفر، الحاد و تشکیک در امان باشند.

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است