مختصرى از مناسك و راهنماى حج

شرح

رسول اكرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:از من بياموزيد مناسك و راهنماى حج خود را يعنى از امورى كه من آن را انجام می‏دهم در حج خود از اقوال، افعال، كردار و چگونگى آن؛ پس آنرا از من یاد بگيريد و آنرا حفظ كنيد و به آن عمل كنيد و آنرا به مردم بياموزيد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: