رهنمودهاى رسول الله در مورد حکم جنائز

شرح

اين كتاب در بر گیرنده رهنمودهای رسول الله صلی الله علیه وسلم است در تمامی امور جنازه؛ که برای مسلمانان خصوصا تشییع کنندگان جنازه به روشنی بیان شده که با عیادت مریض شروع گشته و تا دفن میت، تعزیه و سوگواری خانواده‌اش را در برگرفته است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه