بانوان خانه نبوت [06] (ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بعد از نبوت)

بانوان خانه نبوت [06] (ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بعد از نبوت)

شرح

استاد فضل الحق سلیمانی، در این برنامه به بررسی زندگی بانوان خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می پردازد. و تصویری متفاوت از زندگی همسران و دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای بینندگان عزیز ارائه می‌دهد.
موضوع این قسمت: ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بعد از نبوت.
این برنامه بصورت مسلسل وار از طریق شبکه جهانی وصال حق نشر گردیده است.

منابع:

www.wesalhaq.tv/fa شبکه جهانی وصال حق

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است