بانوان خانه نبوت [08] (پیامبر بعد از ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها)

بانوان خانه نبوت [08] (پیامبر بعد از ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها)

شرح

استاد فضل الحق سلیمانی، در این برنامه به بررسی زندگی بانوان خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می پردازد. و تصویری متفاوت از زندگی همسران و دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای بینندگان عزیز ارائه می‌دهد.
موضوع این قسمت: پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها.
این برنامه بصورت مسلسل وار از طریق شبکه جهانی وصال حق نشر گردیده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه