بانوان خانه نبوت [13] (بانو رقیه دختر پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه)

بانوان خانه نبوت [13] (بانو رقیه دختر پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه)

شرح

استاد فضل الحق سلیمانی، در این برنامه به بررسی زندگی بانوان خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می پردازد. و تصویری متفاوت از زندگی همسران و دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای بینندگان عزیز ارائه می‌دهد.
موضوع این قسمت: بانو رقية دختر پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه.
این برنامه بصورت مسلسل وار از طریق شبکه جهانی وصال حق نشر گردیده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه