بانوان خانه نبوت [14] (ازدواج و هجرت بانو رقیه دختر پیامبر صلی الله علیه وسلم)

بانوان خانه نبوت [14] (ازدواج و هجرت بانو رقیه دختر پیامبر صلی الله علیه وسلم)

شرح

استاد فضل الحق سلیمانی، در این برنامه به بررسی زندگی بانوان خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می پردازد. و تصویری متفاوت از زندگی همسران و دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای بینندگان عزیز ارائه می‌دهد.
موضوع این قسمت: بانوان خانه نبوت 14 (ازدواج و هجرت بانو رقیه دختر پیامبر صلی الله علیه وسلم)
این برنامه بصورت مسلسل وار از طریق شبکه جهانی وصال حق نشر گردیده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه