همگام با نبی رحمت - قسمت [06]

شرح

برنامه «همگام بانبی رحمت». این برنامه با اجرای دکتر نور محمد امرا و استاد فضل الحق سلیمانی، بصورت سلسله وار از شبکه جهانی وصال حق پخش و نشر شده است. برای اولین بار در تاریخ برنامه های مستند اسلامی. قدم به قدم با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بررسی زندگی ایشان از تولد تا وفات با حضور در محل وقوع اتفاقات و حوادث مختلف سیرت در مکه، مدینه، طائف، بنی سعد، راه هجرت مکه به مدینه، دریای سرخ، غار حرا و ثور و دهها مکان دیگر.
در قسمت ششم همگام با نبی رحمت به بررسی موارد زیر پرداخته می شود.
- نقش خدیجه کبری رضی الله عنها در آغاز وحی در تعامل با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم
- ورقه بن نوفل.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه