ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 028 ) سوره قصص

ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 028 ) سوره قصص

شرح

ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

گروه رسانه ای حکمت

موضوع بندی علمی: