ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 062 ) سوره جمعه

ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 062 ) سوره جمعه

شرح

ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر

نظر شما برای ما مهم است