ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 079 ) سوره نازعات

ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 079 ) سوره نازعات

شرح

ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر

نظر شما برای ما مهم است