ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 089 ) سوره فجر

ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 089 ) سوره فجر

شرح

ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر

نظر شما برای ما مهم است