حق همسایه (12)

حق همسایه (12)

شرح

برنامه حقوق همسايه توسط استاد ابراهيم احرارى ارائه شده و در شبكه جهانى كلمه به صورت سلسه وار پخش گردیده است. موضوع اين برنامه ها به بررسی همسایه و حقوق آن اختصاص دارد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

موضوع بندی علمی: