หิญาบของสตรีชาวอันศอร ()

มุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด

 

ฉันกำลังค้นหาหะดีษที่อ้างถึงเหตุการณ์ที่สตรีชาวอันศอรแต่งตัวเหมือนนกกาภายหลังจากอายะฮฺที่ 59 ของซูเราะฮฺอัลอะหฺซาบถูกประทานลงมา ในความเข้าใจของฉัน หะดีษนี้เป็นหลักฐานว่าการคลุมหิญาบสีดำเป็นซุนนะฮฺที่ควรกระทำ (มุสตะหับ) ขอให้ท่านช่วยบอกแหล่งอ้างอิงหะดีษนี้และเลขที่ของมัน

|

 หิญาบของสตรีชาวอันศอร

حديث حجاب نساء الأنصار

ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัลมุนัจญิด

แปลโดย : ทีมงานบะนาตุลหุดา

الشيخ محمد صالح المنجد

ترجمة: فريق موقع بنات الهدى


ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

 หิญาบของสตรีชาวอันศอร

คำถาม:

          ฉันกำลังค้นหาหะดีษที่อ้างถึงเหตุการณ์ที่สตรีชาวอันศอรแต่งตัวเหมือนนกกาภายหลังจากอายะฮฺที่ 59 ของซูเราะฮฺอัลอะหฺซาบถูกประทานลงมา ในความเข้าใจของฉัน หะดีษนี้เป็นหลักฐานว่าการคลุมหิญาบสีดำเป็นซุนนะฮฺที่ควรกระทำ (มุสตะหับ) ขอให้ท่านช่วยบอกแหล่งอ้างอิงหะดีษนี้และเลขที่ของมัน

คำตอบ:

            มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ

            หะดีษที่ท่านอ้างถึงนี้ บันทึกโดยอบูดาวูด ในอัสสุนัน จากท่านหญิงอุมมุสะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  กล่าวว่า เมื่ออายะฮฺ “...และจงดึงผ้าคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนาง...” [อัลอะหฺซาบ 33:59] ถูกประทานลงมา สตรีชาวอันศอรก็ได้ออกจากบ้านในสภาพเหมือนมีนกกาบนศีรษะ เพราะเครื่องแต่งกายของพวกนาง” (สุนัน อบีดาวูด, กิตาบ อัลลิบาส, บาบ ฟี เกาลิฮี ตะอาลา: ยุดนีนะ อะลัยฮินนะ ญะลาบีบิฮินนะ)

            ผู้เรียบเรียง เอาวนฺ อัลมะอฺบูด ฟี ชัรหฺ สุนัน อบี ดาวูด กล่าวเกี่ยวกับประโยคนี้ว่า ที่หิญาบของพวกนางเหมือนกาก็เพราะสีดำของมัน

            อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เงื่อนไขของหิญาบว่าต้องเป็นสีดำ แต่มันอาจจะดีกว่าเพราะเป็นสีที่ปกปิดมากกว่า

ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัลมุนัจญิด