ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เห็นจันทร์เสี้ยวแต่เพียงผู้เดียว ()

มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

ท่านชัยคฺครับ อะไรคือข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เห็นจันทร์เสี้ยวแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ผู้อื่นไม่ได้เริ่มถือศีลอดพร้อมกับเขา ? ฟัตวาตอบโดยชัยคฺ มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน จากหนังสือ ‎‎“ฟิกฮฺ อัล-อิบาดาต”

  |

  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เห็นจันทร์เสี้ยวแต่เพียงผู้เดียว

  حكم رؤية من رأى الهلال وحده

  < تايلانديไทย – Thai - >

  มุฮัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

  محمد بن صالح العثيمين

  —™

  ผู้แปล: อัสรัน นิยมเดชา

  ผู้ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

  ترجمة: عصران نيومديشا

  مراجعة: صافي عثمان

  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เห็นจันทร์เสี้ยวแต่เพียงผู้เดียว

  คำถามที่ 133:

  ท่านชัยคฺครับ อะไรคือข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เห็นจันทร์เสี้ยวแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ผู้อื่นไม่ได้เริ่มถือศีลอดพร้อมกับเขา ?

  คำตอบ:

  ผู้ที่เห็นจันทร์เสี้ยวแต่เพียงผู้เดียวจำเป็นต้องแจ้งข่าวให้ศาลศาสนาทราบพร้อมให้ถ้อยคำยืนยันการมองเห็นต่อหน้าศาล ทั้งนี้การเริ่มนับเดือนเราะมะฎอนนั้นอนุญาตให้รับข่าวและการยืนยันจากบุคคลเพียงหนึ่งคนได้หากผู้พิพากษาทำการสอบสวนจนเป็นที่พอใจและตัดสินไปตามถ้อยคำให้การของบุคคลดังกล่าว

  ในกรณีที่คำให้การของเขาได้รับการปฏิเสธ อุละมาอ์บางท่านมีความเห็นว่าจำเป็นที่เขาจะต้องถือศีลอดเพราะเขามีความมั่นใจว่าตนเองเห็นจันทร์เสี้ยว ซึ่งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

  « صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ »

  “พวกท่านจงถือศีลอดเมื่อพวกท่านเห็นมัน (จันทร์เสี้ยว) (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 1909 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 1081)

  ซึ่งบุคคลดังกล่าวเห็นจันทร์เสี้ยว

  ในขณะที่อุละมาอ์บางส่วนมีทัศนะว่าผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ไม่จำเป็นต้องถือศีลอด โดยให้เหตุผลว่าการถือศีลอดนั้นจำเป็นต้องถือพร้อม ๆ กับผู้อื่น เช่นเดียวกับการหยุดถือศีลอดก็ต้องพร้อม ๆ กับผู้อื่น ทั้งนี้การที่เขาปฏิบัติพร้อมกับคนส่วนใหญ่ในสังคมย่อมดีกว่าการปลีกตัวถือศีลอดโดยลำพังในวันที่แตกต่างจากผู้อื่น

  อีกทัศนะหนึ่งระบุว่า ให้ถือศีลอดคนเดียวเงียบ ๆ กล่าวคือจำเป็นที่เขาจะต้องถือศีลอดเพราะเขาเห็นจันทร์เสี้ยวด้วยตัวเอง แต่ที่ต้องถืออย่างเงียบ ๆ นั้น ก็เพื่อไม่ให้เป็นการแสดงออกถึงการปฏิบัติที่แตกต่างจากคนหมู่มากนั่นเอง