มีสุนนะฮฺให้อ่านสูเราะฮฺใด ในละหมาดสุนัตก่อนศุบหฺและหลังมักริบ? ()

มุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด

 

ถาม : อยากทราบว่า การอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน และสูเราะฮฺอัลอิคลาศ ในละหมาดสุนัตก่อนศุบหฺ และหลังมักริบ เป็นสุนนะฮฺท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หรือไม่?

|

 มีสุนนะฮฺให้อ่านสูเราะฮฺใดในละหมาดสุนัตก่อนศุบหฺและหลังมักริบ?

يستحب قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في سنتي الفجر والمغرب

แปลโดย: อัสรัน นิยมเดชา

ترجمة: عصران إبراهيم


มีสุนนะฮฺให้อ่านสูเราะฮฺใดในละหมาดสุนัตก่อนศุบหฺและหลังมักริบ?

ถาม : อยากทราบว่า การอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน และสูเราะฮฺอัลอิคลาศ ในละหมาดสุนัตก่อนศุบหฺ และหลังมักริบ เป็นสุนนะฮฺท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หรือไม่? ตอบ : ส่งเสริมให้อ่านสูเราะฮฺ "อัลกาฟิรูน" (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ) และสูเราะฮฺ "อัลอิคลาศ" (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ในละหมาดสุนัตก่อนศุบหฺ และหลังมักริบ โดยมีหลักฐานสนับสนุนดังนี้ : ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า "ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อ่าน قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ และ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ในละหมาดสุนัตก่อนศุบหฺ" บันทึกโดย มุสลิม (726) และท่านอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่า "ฉันเฝ้าสังเกตท่านเราะสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กว่ายี่สิบครั้ง พบว่าท่านอ่าน  قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ และ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ในละหมาดสุนัตหลังมักริบ และก่อนศุบหฺ" บันทึกโดย อันนะสาอีย์ (992) ท่านอัลมุบาร็อกฟูรีย์ กล่าวไว้ใน ตุหฺฟะตุลอะหฺวะซีย์ (2/418) ว่า : "กล่าวคือ ให้อ่าน قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ในร็อกอัตแรก และ  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ในร็อกอัตที่สอง" ซึ่งจากหลักฐานดังกล่าว บรรดาอุละมาอ์ต่างเห็นว่าส่งเสริมให้อ่านสองสูเราะฮฺนี้ในละหมาดสุนัตศุบหฺ และสุนัตมักริบ

ดู อัลมุฆนีย์ (1/435) , มุฆนิล มุหฺตาจญ์ (1/464) , อัลฟะตาวัล ฟิกฮิยะฮฺ อัลกุบรอ (1/192) และ อัลเมาสูอะฮฺ อัลฟิกฮิยะฮฺ (27/159)