หญิงคริสเตียนถามถึงความสำคัญของวันเกิดศาสนทูตมุหัมมัด ()

มุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด

 

คำถาม : อะไรคือความสำคัญของวันเกิดศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ? วันนั้นคือวันไหน? และมีการฉลองวันนั้นอย่างไร ?

|

 หญิงคริสเตียนถามถึงความสำคัญของวันเกิด

 ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

نصرانية تسأل عن أهمية مولد الرسول ﷺ

มุหัมมัด ศอลิห์ อัล-มุนัจญิด

แปลโดย : ซุฟอัม อุษมาน

محمد صالح المنجد

ترجمة: صافي عثمان


ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

نصرانية تسأل عن يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما هي أهميّته للمسلمين

หญิงคริสเตียนถามถึงความสำคัญของวันเกิดศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

คำถาม : อะไรคือความสำคัญของวันเกิดเกิดศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ? วันนั้นคือวันไหน? และมีการฉลองวันนั้นอย่างไร ?

คำตอบ : อัลหัมดุลิลลาฮฺ

ประการแรก ท่านนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺที่ถูกแต่งตั้งมายังมนุษยชาติทุกคน เป็นผู้ที่พระองค์ส่งมาเพื่อนำมนุษย์ออกจากความมืดมนหลงทางสู่แสงสว่างแห่งทางนำ เราหวังว่าคำถามนี้จะนำคุณไปสู่การศึกษาอิสลามที่กว้างขึ้น และขอให้พยายามที่จะศึกษาและอ่านเกี่ยวกับอิสลามให้มากขึ้นไปอีก โดยพยายามหาอัลกุรอานที่แปลความหมายเพื่อจะได้รับทราบเกี่ยวกับศาสนาที่บริสุทธิ์นี้ และเราจะดีใจมากขึ้นไปอีกถ้าหากคุณได้มาเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับเรา

ประการที่สอง การเคารพสักการะ(อิบาดะฮฺ)ในอิสลามนั้นผูกอยู่กับหลักการที่ยิ่งใหญ่นั่นคือ ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าเว้นแต่ด้วยสิ่งที่พระองค์กำหนดมาในคัมภีร์ของพระองค์ และด้วยสิ่งที่ท่านศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้นำมาชี้แจง

ผู้ใดที่เคารพสักการะ(ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา)ต่ออัลลอฮฺด้วยสิ่งอื่นที่อัลลอฮฺไม่ได้ใช้และศาสนทูตของพระองค์ไม่ได้นำมาชี้แจง การปฏิบัตินั้นก็ถือว่าจะไม่ถูกตอบรับ และแท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ได้บอกเราทราบในเรื่องนี้แล้ว ผ่านวจนะของท่านที่รายงานโดยท่านหญิง อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ว่าท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้ความว่า "ผู้ใดที่คิดค้นอุตริในศาสนาของเราด้วยสิ่งที่ไม่ได้มีในนั้น มันย่อมถูกปฏิเสธ" (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ 2499)

ในจำนวนการเคารพสักการะหรือพิธีกรรมทางศาสนาที่ว่านี้ก็คือ การฉลองวันเกิด เพราะแท้จริงแล้วอัลลอฮฺได้กำหนดวันรื่นเริงในเฉลิมฉลองด้วยวันอีดสองวัน และไม่อนุญาตให้เราฉลองในวันอื่นๆ นอกจากสองวันนี้

ส่วนการฉลองในวันเกิดของท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น สมควรที่ต้องรับรู้ว่าไม่ได้มีบทบัญญัติอนุญาตให้เราฉลองกันในวันนี้ ท่านศาสนทูตเองก็ไม่ได้จัดงานฉลองให้กับตัวเองในวันนี้ เหล่าสาวกของท่านซึ่งรักเชิดชูท่านมากกว่าพวกเราก็ไม่ได้จัดงานฉลองนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่จัดฉลองรื่นเริงในวันดังกล่าว เป็นการปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮฺที่สั่งให้เราปฏิบัติคำสั่งศาสนทูตของพระองค์  ซึ่งพระองค์ได้มีดำรัสว่า

«وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» سورة الحشر/7

ความว่า "สิ่งใดที่ศาสนทูตนำมาแก่พวกเจ้าก็จงรับมันเอาไว้ และสิ่งใดที่เขาห้ามพวกเจ้าก็จงละเลิกจากมันเสีย" (อัลกุรอาน บท อัล-หะชัร 7)

และท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวความว่า "พวกเจ้าต้องรับเอาแนวทางของฉัน และแนวทางของบรรดาผู้ปกครองผู้ทรงธรรมหลังจากฉัน จงยึดมันไว้และขบมันด้วยกราม และจงระวังอุตริกรรมใหม่ๆ ทั้งหลาย เพราะแท้จริงแล้วทุกๆ อุตริกรรมใหม่นั้นเป็นบิดอะฮฺ(สิ่งที่คิดค้นขึ้นในศาสนา) และทุกๆ บิดอะฮฺนั้นเป็นการหลงทาง" (บันทึกโดย อบู ดาวูด 3991 อัล-อัลบานีย์ มีทัศนะว่าเป็นรายงานที่ถูกต้องใน เศาะฮีหฺ สุนัน อบีดาวูด 3851)

และหนึ่งในสิ่งที่จะบ่งบอกถึงระดับความรักที่มีต่อท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็คือการปฏิบัติตามในทุกๆ สิ่งที่ท่านสั่งใช้และเลิกจากสิ่งที่ท่านห้าม ในจำนวนนั้นก็คือการไม่ฉลองในวันเกิดของท่าน

และหากผู้ใดที่ต้องการยกย่องเชิดชูวันเกิดของท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เขาก็ต้องทดแทนด้วยการปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนา นั่นคือการถือศีลอดในวันจันทร์ ไม่ใช่เฉพาะวันเกิดของท่านเท่านั้น แต่ทุกๆ วันจันทร์ของสัปดาห์ เพราะมีรายงานจาก อบี เกาะตาดะฮฺ อัลอันศอรีย์ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ว่าท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ถูกถามเกี่ยวกับการถือศีลอดของท่านในวันจันทร์ ท่านตอบว่า "นั่นเป็นวันที่ฉันถูกให้กำเนิด และเป็นวันที่โองการของอัลลอฮฺถูกประทานลงมาแก่ฉัน"  (บันทึกโดยมุสลิม 1978) ส่วนการถือศีลอดในวันพฤหัสบดีนั้นอันเนื่องมาจากว่าวันนั้นเป็นวันที่งานต่างๆ ของมนุษย์ถูกนำขึ้นสู่เอกองค์อัลลอฮฺ

สรุปแล้ว การฉลองวันเกิดของท่านศาสนทูตนั้น อัลลอฮฺไม่ได้บัญญัติไว้ และท่านศาสนทูตเองก็ไม่ได้บัญญัติไว้ ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้มุสลิมฉลองวันดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์

เราขอพรจากเอกองค์อัลลอฮฺให้ทรงประทานทางนำแก่ท่านสู่เส้นทางที่เที่ยงตรง และพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รอบรู้ที่สุด

โดย ท่านเชค มุหัมมัด ศอลิห์ อัล-มุนัจญิด