องค์ประกอบหลักของการถือศีลอด ()

มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

ท่านชัยคฺครับ อะไรคือองค์ประกอบหลักของการถือศีลอด ? ฟัตวาตอบโดยชัยคฺ มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน จากหนังสือ ‎‎“ฟิกฮฺ อัล-อิบาดาต”

  |

  องค์ประกอบหลักของการถือศีลอด

  أركان الصيام

  < تايلانديไทย – Thai - >

  มุฮัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

  محمد بن صالح العثيمين

  —™

  ผู้แปล: อัสรัน นิยมเดชา

  ผู้ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

  ترجمة: عصران نيومديشا

  مراجعة: صافي عثمان

  องค์ประกอบหลักของการถือศีลอด

  คำถามที่ 134:

  ท่านชัยคฺครับ อะไรคือองค์ประกอบหลักของการถือศีลอด ?

  คำตอบ:

  การถือศีลอดมีองค์ประกอบหลักเพียงข้อเดียว นั่นคือการแสดงออกถึงการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ ด้วยการงดเว้นทุกการกระทำที่ส่งผลให้การถือศีลอดใช้ไม่ได้ โดยมีกำหนดเวลาตั้งแต่แสงอรุณ (ฟัจญ์รฺ) ปรากฏขึ้นกระทั่งตะวันลับขอบฟ้า แสงอรุณในที่นี้หมายถึงแสงอรุณระยะที่สองไม่ใช่แสงอรุณระยะแรก โดยแสงระยะที่สองนั้นแตกต่างจากแสงระยะแรกในสามจุดด้วยกันคือ

  จุดแรก แสงอรุณระยะที่สองนั้นจะปรากฏให้เห็นที่ขอบฟ้าในแนวตั้งจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ ในขณะที่แสงระยะแรกนั้นจะมองเห็นเป็นแนวนอนจากทางทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก

  จุดที่สอง แสงอรุณระยะที่สองนั้นเมื่อปรากฏให้เห็นจะสว่างชัดขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มืดอีกต่อไปกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น ต่างจากแสงอรุณระยะแรกที่จะค่อย ๆ มืดลงหลังจากที่มีแสงสว่างปรากฏขึ้น

  จุดที่สาม แสงอรุณระยะที่สองจะอยู่ในแนวขนาบต่อเนื่องกับขอบฟ้า ในขณะที่แสงระยะแรกนั้นจะมีเงามืดคั่นกลางระหว่างแสงอรุณกับขอบฟ้า ทั้งนี้แสงอรุณระยะแรกนั้นไม่มีผลใด ๆ ต่อข้อปฏิบัติทางศาสนบัญญัติ ไม่อนุญาตให้ละหมาดฟัจญ์รฺ(ศุบห์) และไม่ถือเป็นเวลาเริ่มต้นของการงดอาหารสำหรับผู้ที่จะศีลอด ต่างจากกรณีของแสงอรุณระยะที่สอง