Allahou soubhanou wata aala wi

bindoowa :

rewtindaade: Mouhammed Cheikh Sene

tajre rabbere

Allahou soubhanou wata aala wi: ( seytaane ko ganio mon jogiteemo ganio mon, seytaano ko ganio mon feenudho) Hino yoga e dewe mojje wadhooje wirghal hakkude men e seytaane :

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

sifa timmuda

  بسم الله الرحمن الرحيم

  عداوة الشيطان لابن آدم وكيفية الخلاص منه

  قال الله تعالى ( إنّ الشيطان لكم عدوّ فاتخذوه عدوًّا إن الشيطان لكم عدوٌّ مبين)

  Allahou soubhanou wata aala wi: ( seytaane ko ganio mon jogiteemo ganio mon, seytaano ko ganio mon feenudho)

  Allahou on rentinii en e seytaane, o yeetike en wondema ko o ganio men, o yamirtaa en ko nafata en, haray jogitodhen mo ganio men, hara en tewtaaki ko o labinanta en kon

  Ndaaree yoga ko seytaane yamirta juldho e nder niallangal…

  Si tawii soubaka on noddinaama ontigi faalaama tawegol jude jama ka juulirde o wi anamo: jeemma on hino juuti wata a tampin horema, wakhtou soubaka on hino juuti… ko dhon o meldhatamo haa naagueghen fudha.

  Si tawii o joodhike fii jantagol inde Allah, seytaane odditanamo damboudhe miijooji e sokholaaji adouna…

  Si o faalaama toragol Allah, seytaane wi amo: attiou haa toumbere jemma, ka tatabhel jemma ko dhon toragol Allah bhuri e mojjude… bay himo andi o wawata immagol jemma.

  Si tawii suddidho fejji takko makko a hippi guite makkodhen , seytaane o innamo: dhun ko tagoore Allah nii, Allah no yamiri en ndaarugol tasko ko o tagui kon.

  Si o hii Allah no yeddee, a faalaama yahugol waajoo fii yobhe atthiou , seytaane innamo: kori wata addan hooremaa hersa !!! Jokku haajumaa, Allah ko fiimaa o landitotomaa.

  Si tawii o faalaama ittugol sadaka, seytaane innamo: wata addan hooremaa baassal, wanaa an arkissata jamaa on, Allah no fawtii arkisse mo kala

  Si tawii o faalaama wadugol dewal, seytaane innamo : wataa tampin hooremaa ALDJANNA oh natirtaake golle dhudude , ALDJANNA ko kulol ALLAh naatirtee, kulol Allah non ko ka bherde wonta…

  Ko wano nii seytaane bonnirta golle juldho, o faamina ko wallu golmo o woni hara ko lorrugolmo o woni.

  Hino yoga e dewe mojje wadhooje wirghal hakkude men e seytaane :

  -- Dhuudugol mowlagol Allah e seytaane , Allah wi ka Al-coraan:

  (وقل ربّ أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك ربّ أن يحضرون)

  Jangugol sourate ( Al-falagh e An-nass) --

  - -Jangugol ayate al- kourssi -

  -- Jangugol sourate al- bakhara

  Jangugol lannoode sourate al- bakhara--

  Heewugol jantagol inde Allah--

  --Heewol juulugol naafiila Wonugol e salligui e kalaa saay--

  Heewugol jngugol Al-coraan--