fii iitikaf

tajre rabbere

sowugol baraadji ka lewru sumayee, alhaali nelaadho ka sappo sakkitoree, buree sappo sakkitoredhen, gnaawoodje laylatul ghadry

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello