darsu fii djuldhe sonnabhebhen ka djuulirdhe

tajre rabbere

djuulugol sonnaadjo on ka djuulirdhe no dagi, sartiidji djuulugol sonnadjo on ka djuulirdhe, noddadu yaltingol sonnaabhebhen ka chuudimabbhe. golle fawiidhe sonnadjo on

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen