darsu fii djuldhe sonnabhebhen ka djuulirdhe

pecce gande:

tajre rabbere

djuulugol sonnaadjo on ka djuulirdhe no dagi, sartiidji djuulugol sonnadjo on ka djuulirdhe, noddadu yaltingol sonnaabhebhen ka chuudimabbhe. golle fawiidhe sonnadjo on

jiiki ma no himmi amen