darsu fii djuldhe sonnabhebhen ka djuulirdhe

tajre rabbere

djuulugol sonnaadjo on ka djuulirdhe no dagi, sartiidji djuulugol sonnadjo on ka djuulirdhe, noddadu yaltingol sonnaabhebhen ka chuudimabbhe. golle fawiidhe sonnadjo on

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello
jiiki ma no himmi amen