tajre rabbere

anniyee on ko ruuhu dewalgal. anniyee on ko gundoo dewalgal. ikhlass on ko sifa yimbhe aldjanna. labbhingol anniyee ko sabu yaafagol djunuubaadji

jiiki ma no himmi amen