fedde almaaniyya

tajre rabbere

ko woni almaaniyya. sabu sinccugol gol laawol almaaniyya. ko honno dhee fedde faalira hettirgol djulbhebhen. ko wadhi haa khilaafa usmaaniyya yani.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello