hagghee sonnaadjo ka dewgal

tajre rabbere

no djeyaa e hagghee sonnadjo on: wadhangolmo tegne. gnammilgolmo. holtingolmo. honnugolmo. yidhugolmo. teddingolmo. hoolagolmo.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello