muudu ( zakka tayre )

tajre rabbere

iidi tayre ( djulde suumayee ) no mari zakka tayre ( muudo ) farlaado. Zakka tayre ko sabu Alla newnani djuldo on hoorugol lewru suumayee. Ko honto zakka tayre(muudo) farlaa. Muudo on ko e gnaametee mo yimbe leydidin wuuri wo. Ko honde muudo ittetee. ko hombo muudo fawi.gnaawore iidi ( djulde suumayee ).

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen