Fii Nunɗal

tajre rabbere

Yamiroore Allah fii nunɗal, Ɓure tottogol nunɗal, Nunɗal himɓe mojjunooɓe, Bone angal Nunɗal

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello