Ñaawooje miran hoy

tajre rabbere

Oo Darsu hino yewta fii ñaawoore hootoragol miranji kaŋŋe maaɗun kaalisi, e ñaawoore huutoragol miranji heeferaaɓe ɓen, e ñaawoore miran meltaaɗo kaŋŋe maaɗun kaalisi.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello