buree sahaabaabhe bhen ka lislam

buree sahaabaabhe bhen ka lislam

tajre rabbere

aybingol sahaabaabhe bhen ko aybingol diinakan. sahaabaabhe bhen ko yarlaabhe.

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen