Kulol alla ka aaya korka

Kulol alla ka aaya korka

jeewtoowa : Taibou ba

tajre rabbere

Alla ko fawirien korkakan ka sabu yo kulol alla hebho, wona sabu bhittinangol en. Kulol alla ko huude bhurude hittidee ka gurdan djuldho on. Ko sabu kulol alla gol nelaabhebhen nuliraa. Alla ko faalanaa en ko hoyeede.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello