peewalgal ka aaya korka

peewalgal ka aaya korka

jeewtoowa : Taibou ba

tajre rabbere

kulolgol ko bhaawo peewalgal arata. Quraana on ko peewal wonande yimbhebhen fow. Ko peewalgal woni diinakan.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello