fii juldeden

fii juldeden

jeewtoowa :

tajre rabbere

yewtere fii juldeden: baraaji juuludo geeje julde jamaa ka juulirde. juldeden ko farlaadun happaadun. ko adoteden landeede gnande dargal ko fii juldeden. ko juldeden woni tugalal diinakan. juldeden ka ka kammu de farlaa julde tchiappande jowi. ko buraa yideede e golleden ka Allah.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

pecce gande: