kowoni fitna

kowoni fitna

jeewtoowa :

tajre rabbere

yewtere e haala pular: kowoni fitna. kowoni fitna ka haala aarabu. kowoni lasli fitna ko jarrabuyee( albalaau). neddo ka aduna imma himo e jam maa himo e fitna.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello