kutba fii jarnugol neemaaji Alla dhin

kutba fii jarnugol neemaaji Alla dhin

tajre rabbere

ko buri e mawnude e neemaaji Alla dhin ko neema islaam. no waddhi neddhanke yettugol Alla.o muggno si nawnaare hebhiimo, o jarna Alla si nawnaareden iwii. ko woni nawnaare. nooneeji nawnaare. sahaabaabhebhen no contaynoo jarrabuyeejidhin neema.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello