Ɓuree Sahaabaaɓe ɓen ka lislaam

jeewtoowa : Taibou ba

rewtindaade: Mouhammed Cheikh Sene

tajre rabbere

Ko Homɓe woni sahaabaaɓe ɓen, wakkilaare maɓɓe fii yottingol kaa diina, hittinaare maɓɓe fii, yanganagol ɓe Nulaaɗo, ko ari e ɓure maɓɓe ka deftere Allah eka Sunna Nulaaɗo on Sallallah Alayhi Wa Sallama

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello