Alaqan musulmi da uban gijinsa

nau, i

Cautata alaka sakanin bawa da ubangijinsa, da kadaita ibada dan allah.

ra ayinka nada mahimmanci