Kitabut tauhid

mai bada karatu : Jafar Mahmud Adam

dubawa: Adam Shekarau

nau, i

Littafin na magana akan kadaita allah shi kadai, wajan bautamasa da sunayansa da siffofinsa ,da nau ukan shirka da allah , kuma tauhidi sharadhine na zaman Lafiya da shiriya ,da saukan albarkan allah ,kuma shine farkon abinda akekira gareshi ,kuma dalilinsa allah ya aiko manzonni da littaffansa.

Nau'uka na ilmi:

ra ayinka nada mahimmanci