Wanda ya jingina kansa zuwa ga wani ba aubansaba

Wanda ya jingina kansa zuwa ga wani ba aubansaba

nau, i

wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.

ra ayinka nada mahimmanci