Mutumin dakaso idan yashigo a wuri a mike tsaye saboda girmamashi

Mutumin dakaso idan yashigo a wuri a mike tsaye saboda girmamashi

nau, i

wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.

ra ayinka nada mahimmanci