Abubuwan da aka hana lokacin shan abin sha

Abubuwan da aka hana lokacin shan abin sha

nau, i

wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.

ra ayinka nada mahimmanci