Komawa ga allah da mayar da al’amari ga Allah madaukakinn Sarki

Komawa ga allah da mayar da al’amari ga Allah madaukakinn Sarki

nau, i

DARUSSA AKAN WASU AYUKAN ZUCIYA DA YAKAMATA KOWANE MUSULMI YA SANSU KUMA KIYAYESU.

ra ayinka nada mahimmanci