Yardan Allah da nau’ukan yarda da hukuncin su

Yardan Allah da nau’ukan yarda da hukuncin su

nau, i

DARUSSA AKAN WASU AYUKAN ZUCIYA DA YAKAMATA KOWANE MUSULMI YA SANSU KUMA KIYAYESU.

ra ayinka nada mahimmanci