shi ne wanda kowane abu ya kaskanta gaba ga daukakarsa

shi ne wanda kowane abu ya kaskanta gaba ga daukakarsa

nau, i

"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne wanda kowane abu ya kaskanta gaba ga daukakarsa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."

ra ayinka nada mahimmanci