ANNOBAN CORONA VIRUS

nau, i

WA AZI AKAN ANNOBAN CORONA VIRUS DA ABUBUWANDA MUSULMI YAKKAMACI YAYI ALOKACIN SABKAN ANNUBA DA KUMA SAURARAN MALUMMA AKA CIWON CORONA VIRUS

ra ayinka nada mahimmanci