ריבוי מעשים טובים

الكاتب :

تفاصيل

תומכים לטובת הסליחה למאמינים ולנשים המאמינות

המלך המוסלמי מסופר על כך שהוא ביקש להיפרד מאחיו בקהיר כשהוא התקשר לאחיו אמין. מוסר על ידי מוסלמי ואתה אוהבתפילתם של המאמינים בגב הבלתי נראה היא שכר גדול.אם אתה אומר בתפילותיו של אלוהים, סלח למוסלמים ולנשים המוסלמיות, ולמאמינים והמאמינים, החיים והמתים, מכיוון שיש לך כל מעשים טובים מוסלמים, מיליוני מעשים טובים, אלוהים יברך אותו. להיות מוגבלת בתפילות שלך לעצמך ולשכוח אחיםתיאום יוגבל בתחינה שלך בעצמך ולשכוח האחים שלך שלי היה ולאחר מכן שטיפה מוחמד

التصانيف العلمية:

رأيك يهمنا