קטגוריות

معلومات المواد باللغة العربية

Classification Tree

מספר פריטים: 178

 • עברית

  PDF

  הסבר הספר " השיעורים החשובים לפשוטי העם" : ספר שתורגם לעברית נכתב ע"י ד"ר האיתאם סרחאן , הספר הינו הסבר ופישוט לספר השיעורים החשובים לפשוטי העם שנכתב במקור ע"י האימאם איבן באז זכרו לברכה אשר כתב בו סדרה של מדעי דת אשר קשורים בפסקי דת לגבי המותר והאסור במעשים ובאימונה ובהתנהגות אשר חובה על כל מוסלמי לדעת ,הסופר סידר את הספר בצורת טבלאות קלות להבנה ועם שאלות ובוחנים לחידוד הנלמד.

 • עברית

  PDF

  הקיצור לביוגרפיה של הנביא מוחמד זכרו לברכה ותכונותיו : ספר שנכתב ותורגם לעברית ע"י ד"ר האיתאם סרחאן אשר מכיל הסבר מקוצר אשר חשוב שכל מוסלמי יידע לגבי הנביא מוחמד זכרו ברוך , אשר הוזכר בו את תכונותיו ודרכיו ואורח חייו וגם נשותיו וחבריו ודרכו . הסופר סידר את הספר בצורת טבלאות אשר מקלות על הקורא להבין בקלות ויש אחרי כל פרק בוחן קטן עם שאלות לחידוד ההבנה ועזרה בשינון הנזכר בספר.

 • עברית

  PDF

  פירוש סורה אל-איכלאס

 • עברית

  PDF

  ספר קצר זה מסביר את שלושת העקרונות שכל גבר ואישה מוסלמים צריכים ללמוד ולעבוד איתם, והוא מראה מיהו האדון, הדרכים להכיר אותו, סוגי הפולחן, הגדרת האיסלאם, הצהרת עמודי התווך שלו, הגדרה של כל פינה, ובה הגדרה של חותם הנביאים, נביא האסלאם, שהוא מוחמד עליו השלום וברכות ה'. והיא כוללת הגדרה של הראשון בנביאים נח , עליו השלום, והגדרה של תגהות על חמשת סוגיה. זהו מסר שימושי מאוד בהסבר העקרונות שצריך לדעת כדי להבין את דת האסלאם; הדת הנכונה, השמורה והנותרת היא מאלוהים, תהילה לו

 • עברית

  PDF

  עדות לכך שמוחמד הוא שליח האלוהים ומתנגדיו

 • עברית

  PDF

  מדוע אלוהים ברא אותנו؟

 • עברית

  PDF

  הכשרון בקריאת הקוראן

 • עברית

  PDF

  האסלאם כולל פעולות פולחן רבות, בערך שבעים, אשר, כאשר מסווגים, מסווגים מעשי פולחן, נימוסים ופוליטיקה. הספר הקטן הזה כולל דין וחשבון על אותם מעשי פולחן, בין אם הם מעשי פולחן הלבבות (שהם האמונות), או מעשי פולחן הלשון, או פעולות סגידה של הגפיים. ספר זה כולל גם תיאור של המוסר והמדיניות המשפטית האיסלאמיים החשובים ביותר. ומעשי הפולחן הללו באו לידי ביטוי בעם, וזה היה החדית' של אבו חוריירה, יהי רצון ה' בו, ששליח ה' עליו תפילות ה' ושלום אמר: לאמונה יש שבעים. -מעט - או שישים ומעט - ענפים, שהטוב שבהם הוא לומר שאין אל מלבד אלוהים, והנמוך שבהם הוא הוצאת דברים מזיקים מהדרך, והצניעות היא ענף. של אמונה. ספר זה קטן בגודלו, גדול בתוכן ובתוכן, והוא מתאים להצגה בפני לא-מוסלמים על מנת לדעת מה כוללת דת האסלאם מבחינת אמונות, פולחן, מוסר ומדיניות.

 • עברית

  PDF

  עשרה סימנים של עמידה בתפילה גדולה

 • עברית

  PDF

  השמות והתכונות היפים ביותר של אללה

 • עברית

  PDF

  דואס הנביא מוחמד, עליו השלום

 • עברית

  PDF

  השפעת הפולחן על חייו של מוסלמי - שייח אל-עבבד

 • עברית

  PDF

  הוא העדיף להזכיר את אלוהים ואת ההוכחות לכך שהוא חובה

 • עברית

  PDF

  פרשנות אל - איכאלאס

 • עברית

  PDF

  הסיום הנביא ישוע עליו השלום הוא אחד השליחים שאנשים נחלק איש על דעת רעהו אודותיו, היהודים גדפו אותו בקללות המכוערות ביותר ויחסו אליו את כל התיאורים הגרועים ביותר, הנוצרים הפריזו בגדולתו של הנביא ישוע עליו השלום וטענו כי הוא אלוה מלבד אללה יתעלה, אללה יתעלה הדריך את המוסלמים לאמתו של הנביא ישוע עליו השלום שהוא שליחו ועבדו של אללה יתעלה כפי שהבהיר לנו בקוראן הקדוש. אללה ישתבח שמו ויתעלה העניק לבני האדם את השכל כדי להשתמש בו להבחין בין האמת לבין השקר, דתם של כל הנביאים אינו מכיל כל דבר שסותר את טבע הבריאה של בני האדם בשל שכל דבר סותר את הטבע של האדם אינו מהווה כלום בדתו של אללה יתעלה, השטן הוא אשר הסיט את בני האדם מהדרך הנכונה , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " הנמנעים מעבודת השיקוצים והחוזרים אל אללה בתשובה, להם הבשורה. על כן בשר טובות לעבדי* המקשיבים לדברים והממלאים אחר הנאה שבהם, אותם הנחה אללה והם נבוני הלב" (סורת החבורות:18-17).

 • עברית

  PDF

  איך להיות מוסלמי؟

 • עברית

  PDF

  על הספר : שליח אללה מוחמד הספר הזה הוא תעודת זהות לנביא של האיסלאם מוחמד עליו ברכה ושלום . המחבר ד’’ר עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח’ה הבהיר בו את החיים של הנביא מאז ההולדה ועד המוות. ספר זה מתייחס גם כן לסביבה שבה הופיע האיסלאם לפעם הראשונה, ומדליק אור על הנימוסים של נביא האיסלאם שהיוו לאחר מכן את הדוגמה הטובה ביותר לכל בני אדם. הספר פירט את חייו של מוחמד ונשותיו, ומדריך אותנו לדרך הטובה להאמין במוחמד ובשליחות שלו .

 • עברית

  PDF

 • עברית

  PDF

 • עברית
דף : 9 - מ : 1